De website van Jian Aan Zee, is zo zorgvuldig mogelijk opgezet. Wanneer de informatie op deze site op een bepaald moment niet actueel is, onjuist en/of  onvolledig, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Derhalve kan Jian Aan Zee niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt in welke zin dan ook. De website is uitsluitend bedoeld ter informatie aan Tài Jì Quán  geïnteresseerden en voor de leerlingen van de school Jian Aan Zee. De site van Jian Aan Zee bevat verwijzingen en hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Jian Aan Zee liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie voor de gebruiker en Jian Aan Zee gaat ervan uit dat deze informanten op een juiste manier informatie leveren.

Disclaimer

© 2024 | Jian Aan Zee - Stilte in Beweging en Beweging in Stilte |   Disclaimer
© 2024 | Jian Aan Zee   Stilte in Beweging en Beweging in Stilte  Disclaimer
De website van Jian Aan Zee, is zo zorgvuldig mogelijk opgezet. Wanneer de informatie op deze site op een bepaald moment niet actueel is, onjuist en/of  onvolledig, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Derhalve kan Jian Aan Zee niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt in welke zin dan ook. De website is uitsluitend bedoeld ter informatie aan Tài Jì Quán   geïnteresseerden en voor de leerlingen van de school Jian Aan Zee. De site van Jian Aan Zee bevat verwijzingen en hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Jian Aan Zee liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie voor de gebruiker en Jian Aan Zee gaat ervan uit dat deze informanten op een juiste manier informatie leveren.

Disclaimer

Jian Aan Zee